Knihovna pro děti z Mateřské školky v Bílém Potoce

Knihy jsou stále jedním z našich největších pokladů, přestože mají v dnešní době velkého soupeře v podobě televize, internetu a dalších médií.Nejen dětem,ale hlavně jim, rozvíjí čtenářství fantazii, pomáhají rozšiřovat slovní zásobu.

V rámci utváření kladného vztahu ke knihám a čtenářství jsme naplánovali pravidelné návštěvy dětí z Mateřské školky v Bílém Potoce.

První návštěva proběhla 18.10.2013. Děti se seznámily s knihovnou a zapůjčily si knihy.