Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih a časopisů po registraci
Přístup na Internet zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací
Registrační poplatek

10 Kč děti,studenti a senioři

20 Kč dospělí

Poplatky z prodlení - upomínky 
1. upomínka  10Kč
2. upomínka  20Kč
3. upomínka  30Kč
Upomínací dopis  15Kč

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.