Co ano a co ne při čtení dětem

CO ANO při čtení dětem: dobré rady pro rodiče, prarodiče, učitele a všechny,kteří mají chuť číst dětem:

 • Dětem začněte číst co nejdříve.Čím dříve je motivujete,tím je  to snazší a lepší.
 • Využívejte dětské básničky a písničky k tomu, abyste stimulovali jazyk dítěte a jeho schopnost naslouchat.
 • Čtěte tak často, jak máte vy a dítě čas.
 • Mějte na paměti : umění naslouchat si osvojujeme. Je zapotřebí se mu naučit a postupně je kultivovat- a to se nestane přes noc.
 • Začněte s obrázkovými knihami, které mají jen pár vět ve stránce.Poté postupně přecházejte ke knihám, které obsahují stále více textu ,
 • a nakonec ke knihám, jež jsou členěny do kapitol.
 • Když čtete knihu poprvé, popovídejte si s dětmi o ilustraci na obálce. Zeptejte se "O čem si myslíš,že to  bude?"
 • V průběhu čtení udržujte zájem čtenářů tím, že se občas zeptáte : " Co si myslíš,že se stane ? "
 • Čtěte občas texty, jež jsou nad intelektuální úrovni dítěte, a dejte mu tak prostor k přemýšlení.
 • Pokud čtete nahlas obrázkové knihy, ujistěte se, že děti mohou obrázky dobře sledovat.
 • Mějte na paměti,že každé dítě baví dobrá obrázková kniha, dokonce to platí i o náctiletých.
 • Po přečtení povídky nebo příběhu dejte prostor k diskusi doma i ve třídě. Knihy vyvolávají myšlenky, touhy, obavy, zprostředkují obejvy. Dovolte jim vyplout na povrch a pomozte dítěti se s nimi vyrovnat mluvenou či psanou formou nebo uměleckým projevem, pokud k němu má dítě sklon. Nedělejte však z diskusí znalostní soutěž a netrvejte na tom, aby dítě povídku vykládalo.
 • Pamatujte , že čtení nahlas je dovednost, kterou ovládá přirozeně jen málokdo.Abyste je zvládli s úspěchem, musíte je procvičovat.
 • Otcové by se měli obzvláště snažit číst s dětmi.Velká většina učitelů na základních školách jsou ženy, mladí hoši často spojují čtení s ženami a prácí ve škole. A bohužel též příliš mnoho otců je možné spíše pozorovat, jak si se syny na hřišti házejí  míčem, než aby je brali do knihoven. Rané zapojení otce do četby a zájem o knihy může dát knihám v očích chlapce stejné postavení jako sportu.
 • Při čtení používejte pestrou paletu výrazů.Měňte tón hlasu,zpomalte, mluvte nahlas, potichu.
 • Pokaždé, když dítě položí otázku,která se týká textu, využijte to jako příležitost k tomu, abyste spolu s ním vyhledali odpověd v příručce.To nesmírně rozšiřuje vědomostní základnu dítěte.
 • Pro méně ochotné čtenáře nebo velmi aktivní děti je často obtížné sedět a poslouchat.Papír, křídy a tužky jim dovolují zaměstnat ruce, když poslouchají.( Také si  kreslíte,když mluvíte po telefonu)
 • Motivujte starší děti, aby četly mladším, ale ať jde o náhradu za vás jen částečnou, nikoli úplnou.Mějte na paměti: dospělý bývá vzorem pro dítě.
 • Omezte množství času, které děti tráví před televizí.Výzkum ukazuje, že po asi deseti hodinách u televize týdně výkon dítěte ve škole začíná klesat. Přílišné sledování televize vytváří návyk a poškozuje vývoj dítěte.

Co NE při čtení dětem:

 • Nečtěte příběhy, které se vám samotným nelíbí.
 • Nepokračujte ve čtení knihy, jakmile zjistíte , že jde o špatnou volbu.
 • Nezahlcujte posluchače. Při výběru četby ke čtení nahlas zvažte intelektuální, společenskou a emoční úroveň svého publika.Nikdy nečtěte texty, které jsou nad emoční úrovní dítěte.
 • Nenechte se zmást získanými oceněními.
 • Nezaměňujte kvalitu s kvantitou. Desetiminutové čtení dítěti, s plnou pozorností a nadšením, může v mysli dítěte zanechat mnohem výraznější stopu než dvě hodiny osamělého sledování televize.
 • Nepoužívejte knihu k výhrůžkám.(Pokud si neuklidíš pokoj, nebude večer povídka!)
 • Nesnažte se soutěžit s televizí.Řeknete-li " chceš raději povídku , nebo televizi? ", obyčejně si vybere to druhé. Je to, jako byste dítěti říkali " chceš zeleninu, nebo koblihu?". Protože dospělí jste vy, vy volíte."Televize se v tomto případě vypíná v osm třicet. Jestli potom, půjdete spát, chcete přečíst příběh, je to možné. Jestli nechcete, teké je to v pořádku, ale televize se vypíná v osm třicet."
 • Nedopusťte, aby to vypadalo, že jsou knihy zodpovědné za to, že se děti nemohou dívat na televizi.